Život jako Rubikova kostka

Ačkoli je historie protkána pokusy nejrůznějších mudrců o zodpovězení otázky „Co je to život?“, nejsme dnes k pravdě blíž než před tisíci lety. Dokázali jsme však alespoň utvořit sbírku mnoha značně zjednodušujících, až ironizujících přirovnání, která tu a tam mají k pravdě namířeno. Například že život je jen náhoda, hra, boj, ale i dar, někdy test a jindy trest, pro pesimistu smrtelná nemoc a pro optimistu bonboniéra. Podle mě život asi nejlépe symbolizuje Rubikova kostka.

Celý příspěvek…

Záležitosti!

Jazyk administrativního stylu je na jednu stranu povinně svázaný do korzetu zákonů, řádů, metodických pokynů a termínů, který plyne z potřeby jednat věcně, korektně a jednoznačně, na stranu druhou i v něm je mluvčím dána do určité míry volnost. Tu, podobně jako v jiných stylech, využívají nejviditelněji k tomu, aby infikovali řeč novými módními slovními obraty. Předponou vylepšené výrazy jako zadministrovat, zmenedžovat, vykomunikovat, již kodifikované vyexpedovat či honosně znějící anglické ekvivalenty pracovních funkcí, jako např. account manager namísto prachobyčejného účetní, jsou toho asi nejzářnějšími příklady. Méně postřehnutelné, avšak o to nebezpečnější, je pak nadužívání některých obecných výrazů, v jehož důsledku dochází k redukci aktivní slovní zásoby. Nejpalčivější problém pro mě v tomto ohledu představuje slovo záležitost.

Celý příspěvek…

Königstein, Bastei und die severočeská nej…

Když jsme měli s Paiou možnost přidat se k výletu do Českosaského Švýcarska, šlo o nabídku, která se nedala odmítnout. Jednak jsme se do tamějších končin dlouhodobě chtěli vydat, jednak jsme nemuseli řídit, což se u jednodenního výletu na takovou dálku hodí. Hlavní cíle představovaly saská tvrz Königstein a nedaleký skalní komplex Bastei, ale když už jsme měli cestu kolem, zastavili jsme se i u několika geografických zajímavostí a nedalekých geocaches.

Celý příspěvek…