Nina Roubíková: Díra. Kniha plná mezer

Když se mi naskytla možnost přečíst si knižní debut další lokální autorky, Díru od Niny Roubíkové, hladově jsem po ní skočil. Chtěl jsem další informace o tom, jak si provinční literární scéna na jihu Čech stojí, nakolik se v ní rodí kvalitní autoři a do jaké míry jen vzala zavděk tím, co je, i kdyby to s ní mělo jít Od desíti k pěti. Po předešlé zkušenosti jsem mnoho nečekal, a jak se později ukázalo, oprávněně. Díra trpí bezpočtem nedostatků, přesto dna nedosáhla.

Celý příspěvek…

Život jako Rubikova kostka

Ačkoli je historie protkána pokusy nejrůznějších mudrců o zodpovězení otázky „Co je to život?“, nejsme dnes k pravdě blíž než před tisíci lety. Dokázali jsme však alespoň utvořit sbírku mnoha značně zjednodušujících, až ironizujících přirovnání, která tu a tam mají k pravdě namířeno. Například že život je jen náhoda, hra, boj, ale i dar, někdy test a jindy trest, pro pesimistu smrtelná nemoc a pro optimistu bonboniéra. Podle mě život asi nejlépe symbolizuje Rubikova kostka.

Celý příspěvek…

Záležitosti!

Jazyk administrativního stylu je na jednu stranu povinně svázaný do korzetu zákonů, řádů, metodických pokynů a termínů, který plyne z potřeby jednat věcně, korektně a jednoznačně, na stranu druhou i v něm je mluvčím dána do určité míry volnost. Tu, podobně jako v jiných stylech, využívají nejviditelněji k tomu, aby infikovali řeč novými módními slovními obraty. Předponou vylepšené výrazy jako zadministrovat, zmenedžovat, vykomunikovat, již kodifikované vyexpedovat či honosně znějící anglické ekvivalenty pracovních funkcí, jako např. account manager namísto prachobyčejného účetní, jsou toho asi nejzářnějšími příklady. Méně postřehnutelné, avšak o to nebezpečnější, je pak nadužívání některých obecných výrazů, v jehož důsledku dochází k redukci aktivní slovní zásoby. Nejpalčivější problém pro mě v tomto ohledu představuje slovo záležitost.

Celý příspěvek…