Strom světa Yggdrasil a severská symbolika

Pro následující esej týkající se kultury Vikingů jsem vybral téma mytického stromu světa, jemuž seveřané říkali Yggdrasil. Mytologie měla pro pohanské národy zásadní význam, stejný, jaký měla později církevní věrouka a jaký má pro nás dnes vědecká metoda. Esej strukturuji podle čísel, jež se vážou k Yggdrasilu, popisuji jejich symbolické významy a ukazuji na podobnosti severské symboliky a symboliky jiných kultur.

Celý příspěvek…