What is Gaia?

Před nějakým časem jsem na FSS absolvoval kurz Holistic Science and the Theory of Gaia, který vedl Stephan Harding z britské Schumacher College. Nutným výstupem bylo sepsání eseje, která/který by se týkal/týkala (jak kdo chcete) holistického přístupu k přírodní vědě, konkrétně kontroverzní a mojí oblíbené teorie Gaia. Po dvou letech od napsání a odevzdání jsem se konečně dostal k jejímu/jeho zveřejnění.

Celý příspěvek…