Záležitosti!

Jazyk administrativního stylu je na jednu stranu povinně svázaný do korzetu zákonů, řádů, metodických pokynů a termínů, který plyne z potřeby jednat věcně, korektně a jednoznačně, na stranu druhou i v něm je mluvčím dána do určité míry volnost. Tu, podobně jako v jiných stylech, využívají nejviditelněji k tomu, aby infikovali řeč novými módními slovními obraty. Předponou vylepšené výrazy jako zadministrovat, zmenedžovat, vykomunikovat, již kodifikované vyexpedovat či honosně znějící anglické ekvivalenty pracovních funkcí, jako např. account manager namísto prachobyčejného účetní, jsou toho asi nejzářnějšími příklady. Méně postřehnutelné, avšak o to nebezpečnější, je pak nadužívání některých obecných výrazů, v jehož důsledku dochází k redukci aktivní slovní zásoby. Nejpalčivější problém pro mě v tomto ohledu představuje slovo záležitost.

Celý příspěvek…