Filipika proti autoritářství na školách

Asi věčný souboj studentstva proti učitelské komandě jsme každý už někdy bojoval, či stále bojujeme. Jeden tábor nadává na druhý, studentstvo si stěžuje na nároky, kvalitu učiva a některé povahové rysy kantorstva, které zase kárá své ovečky pro nedbalost, nepřipravenost při hodinách, nespolupráci, drzost a tak dále a tak dále. Všechno to navíc rodiče musejí z těch či oněch úst poslouchat jak doma, tak na SRPŠ. Avšak kdy je student drzý nevychovanec a kdy se jen asertivně bije za svá práva, která jsou mu upírána autoritářskými učiteli, kteří si jen myslí, že si k němu mohou dovolit cokoli?

Celý příspěvek…

(Ne)konečno

Dnešní chápání vesmíru je založeno na dvou myšlenkách. Za prvé: Vesmír je nekonečný. Za druhé: neustále se rozpíná. Může se nekonečno rozpínat? Je nekonečno větší a nekonečno menší? Logicky nekonečno nemá hranic, takže je jen jedno, to největší a není žádné „menší“. Jak ale potom chápat nekonečno matematicky, je-li tak všechno vyjádřitelné? Jestliže máme dvě různě velké kružnice poskládané z bodů, jejichž počet odpovídá jednomu stejnému nekonečnému nekonečnu, jak to, že jsou každá jinak velká?

Celý příspěvek…

Krusáda

Co je lidská blbost? Ne, není třeba se strachovat, celou ji nerozebereme, alespoň ne dnes. Dnes nemáme rádi příliš dlouhé články. A asi ani zítra nebude v ničem změna, protože obloha za okny stejně jako hodinky napovídá, dnes už je zítra. Tak možná pozítří pro nás bude znamenat zítra a to bude čas, kdy nastane změna. Jednu menší bych tu měl.

Celý příspěvek…