Alternativní vesmíry

Myšlenky o alternativních vesmírech se v lidské mysli vyskytují v té či oné podobě od pradávna – od jedoduchých úvah typu „co by, kdyby“ po složité teorie multivesmíru. Ve své víře se ale většina lidí shodne na tom, že může existovat nekonečné množství možností, nekonečno jiných rozhodnutí, důsledků, jiných verzí našeho já. A samozřejmě s tím by nás také zajímalo, zda by naše alternativní verze byla šťastnější, než jsme ve své realitě my, nebo by dílčí úspěch v konečném zúčtování přinesl o mnoho větší bolest, než by se dalo čekat.

Celý příspěvek…

Parohatá etymologie

Na myšlenku, proč se paroháčům říká tak, jak se jim říká, mě přivedla obyčejná debata, když jsem vyprávěl o kuriózním případě, kdy člověku na hlavě místo vlasů rostly nehty. Je to možné, jde přece v obou případech o kožní deriváty, říkal jsem. Podobně jako paroží. A v tu chvíli se začala rodit myšlenka, proč by zrovna pomyslné paroží na hlavě muže mělo značit nevěru jeho ženy.

Celý příspěvek…

Ptačí řeč

Sama existence lidské řeči je jedním z největších a nejdůležitějších mystérií vůbec. Možná i vůbec největší je záhada prvního prajazyka, kterému se často poněkud „okřídleně“ říká ptačí řeč. Rozluštění této záhady by, jak věřím, mohlo člověku o jeho původu napovědět mnohem víc než leckterá přírodní věda. Nakonec je-li pravdou, že „kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“, pak nutně „znáš-li první řeč, znáš prvního člověka“.

Celý příspěvek…