What is Gaia?

Před nějakým časem jsem na FSS absolvoval kurz Holistic Science and the Theory of Gaia, který vedl Stephan Harding z britské Schumacher College. Nutným výstupem bylo sepsání eseje, která/který by se týkal/týkala (jak kdo chcete) holistického přístupu k přírodní vědě, konkrétně kontroverzní a mojí oblíbené teorie Gaia. Po dvou letech od napsání a odevzdání jsem se konečně dostal k jejímu/jeho zveřejnění.

Celý příspěvek…

Plyšový existencialismus

Materialistická a agnostická společnost asi nikdy pořádně nepřemýšlí o tom, jaký život žily a žijí její hračky. Říkám život a myslím to vážně. Plyšáci a jim podobní jsou totiž ve světě, jehož celková oduševnělost je často zcela přehlížena, stvoření, která vstřebávají neuvěřitelná kvanta emocí a jsou nerozdělitelnými citovými pouty spjata se svými majiteli. A nad tím nelze jen tak mávnout rukou.

Celý příspěvek…

2013 – rok Hada

Po dvanácti letech opět přichází rok, ve kterém lze čekat zásadní události. O roku Hada, který podle čínského zvířetníku vyšel zas na letošek, se totiž tvrdí, že je rokem změn a důležitých historických milníků. Zapátrejme tedy v minulosti, například v posledním století, po jiných rocích Hada a připomeňme si, co (a jestli vůbec něco) se v těch letech stalo a výrazněji zasáhlo do společnosti a běhu dějin.

Celý příspěvek…